Producenci
Promocje
Scenariusz za Milion
Scenariusz za Milion
53,90 zł 48,90 zł
szt.
Food Chain Magnate
Food Chain Magnate
239,90 zł 229,90 zł
szt.
Barrage: Projekt Leeghwatera (dodatek)
Barrage: Projekt Leeghwatera (dodatek)
146,90 zł 125,90 zł
szt.
Everdell
Everdell
191,90 zł 170,90 zł
szt.
Ewolucja
Ewolucja
139,90 zł 123,90 zł
szt.
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Polityka prywatności i cookies.

 

Polityka prywatności serwisu www.twojatura.pl

prowadzonego przez Twoja Tura Tomasz Tymcio

z siedzibą w Poznaniu 61-868 ul. Garbary 29 NIP 8882992024.

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług i strony internetowej www.twojatura.pl firmy Twoja Tura Tomasz Tymcio z siedzibą w Poznaniu 61-868 ul. Garbary 29 NIP 8882992024.Zapewniamy, że dokładamy wszelkiej staranności, aby dane były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było jasne i rzetelne oraz zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) tzw. RODO, które wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Tomasz Tymcio prowadzący działalność pod nazwą: Twoja Tura Tomasz Tymcio z siedzibą w Poznaniu NIP 8882992024 REGON 389394285

PAŃSTWA DANE OSOBOWE, CELE I PODSTAWA PRAWNA ICH PRZETWARZANIA

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i oparte jest na właściwej podstawie prawnej. Dane, w szczególności przetwarzane w ramach prowadzonej działalności:

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres),
 2. Dane kontaktowe (adres email, numer telefonu),
 3. Numer NIP, REGON, data urodzin,
 4. Dane księgowe, numery rachunków bankowych,
 5. Dane dotyczące procesów reklamacyjnych i gwarancyjnych,
 6. Dane dotyczące procesów płatności,
 7. Dane internetowe tj. dane transmisyjne
 8. Historia zamówień, a więc transakcji zakupu towarów i usług.Dane wymienione powyżej są przetwarzane w oparciu o wskazaną podstawę prawną, ponieważ są niezbędne do:

1. Zawarcia i wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b RODO), np. w celu:

 1. złożenia zamówienia,
 2. sprzedaży towarów i usług, z naszej oferty,
 3. przygotowania oferty,
 4. personalizowania dostępnych dla Państwa treści,
 5. w celu rozwiązywania powstałych problemów, tj. proces reklamacyjny, realizowania obowiązki gwarancyjne oraz z tytułu rękojmi za wady, czy prowadzenia postępowań sądowych.

2. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych (art. 6 ust. 1 c RODO), np. w celu:

 1. wypełnienie obowiązków podatkowych, wystawiania i przechowywania faktur,
 2. rozpatrywanie reklamacji, wniosków i skarg,
 3. udzielania informacji upoważnionym organom i instytucjom państwowym, na ich żądanie.

3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (art. 6 ust. 1 f RODO), np. w celu:

 1.  tworzenia analiz i zestawień na wewnętrzne potrzeby,
 2.  prowadzenie działań marketingowych, w tym badania Państwa zadowolenia z wykonanych usług, prowadzenia kampanii reklamowych naszych towarów i usług,
 3. w celu udoskonalania usług,
 4. w celach archiwalnych (dowodowych),
 5. ochrony mienia,
 6. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń.

4. Państwa dane osobowe mogą być użyte też w innych celach, na podstawie udzielonej nam odrębnej zgody na takie przetwarzanie (art. 6 ust. 1 a RODO), np. w celach marketingu prowadzonego na rzecz Twojatura.pl oraz naszych zaufanych partnerów.

ODBIORCY DANYCH

Dane osobowe udostępnione przez Państwo mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. wybrani pracownicy Administratora Danych Osobowych
 2. firmom dostarczającym nam różnego rodzaju usługi, np. usługi kurierskie, księgowe, prawnicze, informatyczne, marketingowe, doradcze, zbierające opinie i inne,
 3. innym niezależnym odbiorcom, np. takim, których oferta uzupełnia naszą ofertę, tj. wydawcom i producentom gier i akcesoriów,
 4. uprawnionym organom i instytucjom państwowym, na ich żądanie, np. prokuraturze, policji, sądom, urzędom skarbowym, Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych, i innym.PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

W przypadku działalności naszego sklepu Twojatura.pl nie zachodzi potrzeba przekazywania danych udostępnionych przez Państwo do państw trzecich, w szczególności poza obszar Unii Europejskiej, czy innych organizacji międzynarodowych.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane pozyskane w związku z przygotowaniem oferty i zawarciem z Państwem umowy, przetwarzamy przez okres negocjowania umowy oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy oraz upływu terminów wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnięcia zgody, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie, tzw. zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

 

PRAWA, PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU W ZWIĄZKU Z PRZEWTARZANIEM DANYCH:prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

 1. prawo do usunięcia danych,

 2. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

 4. sprzeciw „marketingowy” – prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

 5. sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację - podstawą zaprzestania przetwarzania danych w takiej sytuacji jest wykazanie szczególnej sytuacji, która Państwa zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem.

 6. prawo do przenoszenia danych:

 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, możecie złożyć w tej sprawie skargę do właściwego organu nadzorczego, którym aktualnie jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych UODO

 1. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie nam prze Państwa danych osobowych jest:

 1. warunkiem zawarcia umowy i dokonania zakupu towarów lub usług,
 2. warunkiem realizowania przez Administratora obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji i rękojmi, prowadzenia postępowań reklamacyjnych,
 3. dobrowolne w przypadku, gdy chodzi o zgodę na marketing produktów i usług.

Odmowa podania danych skutkować będzie tym, że:

 1. możemy odmówić złożenia zamówienia i jego realizacji,
 2. możemy odmówić prowadzenia postępowania reklamacyjnego, rozstrzygania Państwa roszczeń, możemy dochodzić odszkodowania lub odmówić naszego świadczenia.Bezpieczeństwo danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.Polityka plików “cookies” serwisu www.twojatura.pl

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Sklep twojatura.pl tak jak większość stron internetowych korzysta z plików cookies. Pliki Cookies są zapisywane na urządzeniu użytkownika, ale nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

 1. oceny funkcjonowania strony internetowej, ulepszania treści zamieszczonych na stronie, analizowania sposobów, w jakie odwiedzający korzystają z niniejszej strony oraz określenia, czy dany odwiedzający przegląda oferowany produkt czy odesłanie,
 2. zapewnienia odwiedzającym zwiększonej funkcjonalności podczas odwiedzin na niniejszej stronie lub w trakcie korzystania ze strony,
 3. prowadzenia anonimowych statystyk dotyczących użytkowników strony za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Facebook Pixel,
 4. wyświetlania i personalizacji reklam w innych serwisach, w szczególności w wyszukiwarce Google oraz na platformach społecznościowych jak Facebook, również z wykorzystaniem w/w. statystyk oraz w zakresie tzw. remarketingu. Przykładowo, użytkownik, który odwiedził niniejszą stronę może częściej widywać reklamy Administratora na innych stronach oraz wyszukiwaniach Google.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej na które mogą kierować odesłania(link) strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Informujemy, że podmioty zewnętrzne na które mogą być na swoich stronach internetowych również mogą wykorzystywać pliki cookies i nie ponosimy odpowiedzialności za funkcjonowanie czy politykę prywatności takich zewnętrznych stron internetowych.

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

6. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika.

7. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Zmiana Polityki prywatności

Niniejsza polityka bezpieczeństwa podlega okresowej aktualizacji, a jej najnowsza wersja będzie publikowana na stronie internetowej www.twojatura.pl, dlatego prosimy Państwa o regularne sprawdzania jej treści i zapisów.W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - O nas> Kontakt 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl